Woodward

China (Suzhou)

   

  Suzhou_Facility

  Woodward Controls Suzhou Co. Ltd.

      116 Qingqiu Street
      Suzhou Industrial Park
      Jiangsu, 215024 China

      Phone:  +86 (512) 8818 5515
      Fax:   +86 (512) 6252 9817